Som_Castello

El regidor del partit castelloní SOM posa sobre la taula alguns dels principals problemes que han ocupat l’agenda política de la primera meitat de legislatura.

Què se n’ha fet de l’acord de mobilitat i vialitat que van proposar al govern?

L’acord, del 2019, volia tirar endavant un concurs d’idees per a professionals en el qual s’oferissin solucions per a dotze mancances concretes. També vam recuperar del calaix un treball final de màster de l’enginyer de camins Gerard Feliu: un pla de mobilitat per una part d’Empuriabrava, i comptàvem amb les catedràtiques que havien tutelat el treball. A l’acord demanàvem una delegació de competències a un regidor de SOM per tal de poder treballar des de la cuina, i que les conclusions d’aquest treball s’incloguessin en el POUM. Desgraciadament, el govern no ha tingut la voluntat de tirar-ho endavant, segurament per estratègia política.

Quines són aquestes mancances, en general?

Sempre hem tingut clar que volem millorar la mobilitat i la vialitat en el global del municipi, amb una especial atenció a la mobilitat sostenible i segura. Des de SOM creiem que cal pensar en clau de futur. Per exemple, analitzar quina xarxa de carrils sostenibles i segurs volem pel municipi i de quina manera podem interconnectar els diferents nuclis entre si; Empuriabrava, Mas Nou, Castelló i Castelló Nou. També cal estudiar els models de voreres que calen per al centre històric, uns carrers que apostem perquè siguin pacificats, i cal, també, repensar les d’Empuriabrava, que s’ha vist que no funcionen i es continuen posant. No podem negar que hi ha punts del municipi que necessiten un pla de mobilitat urgent. No té massa sentit pintar les línies de la zona del Temple o del Puigmal, canviant alguns sentits de direcció o dobles ratlles grogues que generen desconcert. El carrer del Mar hi han instal·lat dues esquenes d’ase que no solucionen cap problema, és de doble sentit, hi ha aparcaments, i és tan estret que no resulta àgil. És cert que l’obra del Pati dels Palau dels Comptes ha dignificat la Casa de la Vila, però s’han retirat més de vint places d’aparcament. Com que no hi ha una planificació, no s’ha ofert alternativa i tampoc s’atreveixen a tancar el nucli.

Què proposen des de SOM?

Cal fer que els vehicles que circulen pel centre històric no puguin superar els 20 km/h, fer calçada única, i bosses d’aparcament a un minut del centre. El poble és prou compacte per fer-ho. La qüestió és debatre els models de mobilitat i vialitat. Acordar-ho entre tots perquè el municipi, independentment del govern, tingui unes línies clares a seguir. El concurs d’idees preveia la participació ciutadana per fer una planificació tenint en compte a tothom.

D’altra banda, hi ha una problemàtica en el pont de Falconera. Quin és el risc real?

Les bigues de formigó pretensat actiu, com és aquest cas, no mostren visualment una deformació, sinó que un bon dia col·lapsen. Per tant, en el seu estat, qualsevol dia pot caure. Però això ho sabem d’un, a Empuriabrava n’hi ha cinc de ponts.

Caldria saber la resta, oi?

Per a nosaltres, els passos a seguir és elaborar un informe amb l’inventari dels cinc ponts de trànsit rodat, l’anàlisis seva situació estructural i avaluació. Després caldrà buscar finançament per les obres. Si bé la competència i responsabilitat és municipal, com insisteix l’alcalde, això no impedeix que es pugui optar a fons com els Next Generation, ja que clarament estan enfocats a aquests tipus d’actuacions. També es poden buscar altres fonts de finançament; aportació municipal, aportació de la concessionària, o un mecenatge col·lectiu de la comunitat d’usuaris. Es poden canviar tots els ponts en una legislatura. No és cap maniobra inassolible. Però s’ha de fer, i s’ha de fer urgentment.

Secunden la possibilitat d’elevar-los?

La nostra posició és compartida per la comunitat d’usuaris de la Marina, l’empresa concessionària, alhora administradora de la comunitat, i pels usuaris que tenen l’habitatge: cal actualitzar el gàlib alhora que els modernitzem pel servei de pas dels cotxes. És un tema inajornable. Ens hem reunit amb l’empresa concessionària, al qual l’Ajuntament no li ha comunicat la situació dels ponts. Nosaltres demanem que s’actualitzi l’alçada de pas un metre, per les embarcacions de fins a 14 m d’eslora, els que superen aquesta mida no tenen amarratge a Empuriabrava, per més alçada que tinguin els ponts.

Què està passant amb la seguretat al municipi?

Des de la primera moció que vam presentar, sempre hem tingut un model clar: dotar a la policia local d’un cap que reuneixi les condicions tècniques per fer-ho. Des del nostre punt de vista, aquest professional ha d’afrontar problemàtiques cronificades: ocupacions, excés de velocitat, robatoris o intimidacions al carrer en temporada baixa. Avui en dia, a pesar de les polèmiques i després d’haver investigat, des de SOM esperem i mirem com es desenvolupa el nou cap de policia. Amb la moció creiem que hem aconseguit un mínim substancial: nou inspector i dues reunions anuals de coordinació en seguretat. Tot i això, nosaltres tenim propostes per reduir la delinqüència a la via pública i augmentar la seguretat al municipi.

Però aquest és un problema que va més enllà del municipi. Fins a quin punt Castelló pot solucionar-ho?

Pel que fa a seguretat, m’he reunit amb diversos professionals qualificats, i m’han confirmat que clarament es pot fer. Primer, no diferenciem les ocupacions entre bones i dolentes. Qui ocupa una casa està violentant el dret fonamental de la propietat privada. Per què donem més cobertura a l’ocupant que a l’ocupat? No es pot donar més veracitat al relat de qui ocupa que al del propietari. No pot ser que un veí avisi a la policia d’una ocupació i aquest demani les escriptures al propietari i no demani el contracte de lloguer a les persones que l’estan ocupant. Per això cal que el govern local doni el missatge clar que no acceptarà aquest tipus de delinqüència al municipi i doni suport i assessori a qui pateix l’ocupació. S’ha d’ajudar i atendre a la persona que no té habitatge, però no podem oblidar a l’ocupat.

Com prepara SOM les eleccions del 2023?

Som un projecte polític de llarg recorregut que vol vertebrar la vida política per tot el municipi de Castelló d’Empúries: centre històric, barris com el Temple, el botxí, l’Hort d’en Negre, Castelló Nou, Puigmal, Mas Nou, i l’Empuriabrava dels canals. Som una alternativa clara de govern, no som una crossa de cap altre partit. Anirem sota la marca de Tots x l’Empordà, amb una candidatura renovada, recordant sempre qui el va iniciar, tanmateix volem un projecte amb aire fresc.

I es presentarà en primer lloc?

Caldrà passar el filtre democràtic del partit. Presentaré candidatura a SOM per ser candidat i, si soc escollit, estructuraré una llista que tingui una bona capacitat per governar.

 1,688 visualitzacions totals,  4 vistes d’avui