Acting: Escola de teatre, música i cinema a Figueres

Parlem amb el director de l’escola, Ernest Ollero per conèixer millor l’activitat del centre.

Quin és l’objectiu de l’escola Acting?
Acting neix l'any 2009 entre Barcelona i Figueres. És un projecte jove, dinàmic i creatiu i un punt de trobada entre els coneixements escènics formals i la creació; entre els mètodes arrelats i les noves tendències. Un espai per jugar i explorar sense por a l'error; esdevé un punt de partida per al creixement i el coneixement on es permet la desinhibició personal, l'exploració i recerca emocional.

Els beneficis de la pràctica dramàtica són molts: hi ha una part dels que tenen a veure amb la disciplina en sí (aprendre a crear personatges, espai escènic, interpretació, projecció de la veu, etc.) i molts altres que es poden utilitzar en la vida quotidiana i que ens ajuden a socialitzar-nos ja que el teatre fa pensar, fa crear més punts de vista d'una mateixa cosa, i crea obertura mental a aquelles persones que el practiquen; ajuda a millorar les habilitats socials a l'hora de viure en una comunitat i integrar-se en ella; ajuda a millorar l'autoestima i la resolució de conflictes personals i de grup, a més d'enriquir l'autoconcepte.

En què consisteix el teatre infantil?
El teatre per a aquest grup d’infants és una bona eina per començar a treballar diferents vies d’expressió. Es pretén desenvolupar la seva vessant creativa a partir de l’expressió oral i corporal. Treballem l’imaginari a través del joc, de les cançons, els contes i els viatges imaginaris creant, d’aquesta manera, un espai de joc on els nens i nenes se sentin lliures i desinhibits per explorar el seu món interior i el món que els envolta. Fem treball psicomotriu i de consciència corporal a través del joc dramàtic.

Què fan els alumnes al teatre musical?
A partir de diferents escenes i cançons de musicals, els alumnes exploren la dansa (coreografia), veu cantada i interpretació; es treballen els eixos bàsics del teatre, com la creació de personatges, la dicció, l'espai escènic, etc.

Quines capacitats i habilitats es treballen als grups de teatre jove?
Treballem exercicis encaminats a la connexió veu-cos-emoció. Tot aquest treball el fem a través d'exercicis d'improvisació, observació i joc dramàtic. Busquem les eines per entendre, arxivar i expressar les emocions i estats d'ànim que apareixen en l'etapa de descoberta que és l'adolescència. Busquem l'organicitat de moviments per tal de jugar amb la "veritat" escènica. Introduïm el treball de veu escènica, prioritzant la lectura en veu alta i la dicció. Es treballa la veu com a pilar bàsic de la interpretació.

Quin treball es realitza als grups de cinema?
En aquests cursos es treballa la interpretació, segons la franja d'edat i el procés d'aprenentatge, davant d'una càmera. Busquem escenes i creem els nostres guions; treballem la creació de personatges destinats a càmera; ens divertim fent la nostra pel·lícula.

A on es troba l’escola?
Al carrer Pujades, 7 de Figueres. També podeu contactar al telèfon 631 16 16 10 i trobareu més informació al web www.acting.cat.