APIALIA Costa Brava Figueres implica confiança, proximitat i rapidesa

Amb el col·lectiu API no es perd la immobiliària tradicional i de proximitat, si bé augmenten els avantatges tant per al venedor com per al comprador.

L’objectiu és remar plegats, l’equip d’APIALIA amb els seus clients, per així ajudar a cadascú a comprar o vendre el seu immoble. L’associació d’empreses immobiliàries està format per un equip implicat i unit: cada client ha de poder aconseguir la casa que somia o bé poder vendre-la de manera ràpida i efectiva. Ser un col·lectiu d’agències significa que les opcions sempre són molt més àmplies, és a dir, més empreses oferiran els vostres immobles i més compradors potencials hi haurà.

El conjunt d’agències que s’emmarquen en aquest col·lectiu comparteixen un mateix codi ètic, els mateixos procediments a l’hora de treballar i un assessorament proper al client, tot buscant la màxima satisfacció. Fins a més de 10 immobiliàries formen el col·lectiu API Costa Brava-Figueres, amb agents ben formats en el nou Màrqueting Immobiliari (CRS) que faran que el període de compra i venda sigui molt més lleuger.

Tanmateix, la idea, en tot moment, és cuidar les tècniques d’immobiliària tradicional, però sumant-hi aquests nous components i noves tendències que impliquin més rapidesa, comoditat i facilitat. Sense necessitat de visitar gaires immobiliàries, ja que el treball conjunt entre elles implicarà el fet que “visitant-ne una, les visita a totes”, sent aquest un dels seus lemes. En conseqüència, un nou model més global i amb preus sempre ajustats al mercat.

En el moment de fer un encàrrec a unes de les immobiliàries APIALIA, s’estarà treballant, simultàniament, amb la resta d’immobiliàries del grup. Entre altres metodologies, es proposen jornades de portes obertes, en les quals consisteixen en visites conjuntes dels agents API a les propietats en qüestió per tal de conèixer-les millor i valorar-les adequadament. Cadascun dels agents del col·lectiu API està degudament inscrit en el registre de la Generalitat, garantint, per tant, la màxima seguretat jurídica.

Apialia