Tres generacions al darrere de Tapyc

Història viva, a Figueres, amb aquesta empresa fabricant de cintes transportadores ubicada al carrer Nou número 85.

L’inici de Tapyc es remunta a la dècada dels anys 40, un cop acabada la Guerra Civil. L’avi de l’Albert Pou, l’actual propietari, va ser qui va engegar tota la maquinària. Posteriorment el seu pare va dur les regnes del negoci i ara ell n’és la tercera generació. “Sóc la tercera i, en aquest cas, última generació. Tot i això, no m’entristeix, prefereixo gaudir de la bona feina que hem fet durant tota aquesta colla d’anys”. Concretament, des de l’any 2009, hi treballa tot sol, per la famosa crisi econòmica. “En el nostre sector, com és evident, la crisi també va esquitxar. Fabriquem maquinària nova, per tant, si no hi ha inversions, patim”.

Tenen, d’una banda, clients fixos de la zona. D’altra banda, en tenen del nord d’Espanya, especialment de Galícia. “En el nostre sector, però, el més típic és tenir clients nous cada mes: et demanen que els facis la màquina que ells volen i a reveure”. Per aquest motiu, explica que és important donar-se a conèixer a través de les xarxes i, habitualment, Tapyc ha estat present en fires provincials.

L’èxit de la seva activitat té a veure amb la qualitat dels productes utilitzats, així com un minuciós estudi del muntatge de cada eina. “L’objectiu és resoldre defectes que s’hagin pogut observar anteriorment, per així renovar-se contínuament i oferir millores efectives a empreses panificadores, càrniques, etc. Treballem de cara a la seva inversió.”

Quant al context del sector, Pou ho té clar: “Les cintes transportadores tenen present i futur. Qualsevol empresa amb cara i ulls en disposa, ja que tothom busca eliminar mà d’obra, per així produir més amb menys temps”, comenta l’Albert. Tanmateix, en el sector en qüestió, comenta que les grans empreses són molt poderoses, així que les petites empreses queden més restringides, sense possibilitat de competir-hi. “En aquests anys he pogut experimentar la famosa globalització: la importància del nostre mercat és evident, té molta expansió i sortida, tal com demostren les contínues trucades d’empreses xineses intentant-me vendre productes per a la meva activitat”.