Campionat de Cantallops de Botifarra

El passat dissabte 20 de juliol es va celebrar el Campionat de Cantallops de Botifarra a l'Hotel Can Xiquet. Els beneficis s'han destinat als voluntaris forestals del municipi.

Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...
Campionat de Ca...