Figueres aprova el pressupost 2020 i recupera la sobirania econòmica després de 4 anys

El model de gestió permet sortir a l'Ajuntament del Pla d'Estabilitat Pressupostària (PEF), i tenir molta més capacitat financera i de gestió pressupostària.

Les inversions augmenten més d'un 27% respecte el 2019 per equipaments com el nou pavelló municipal, la restauració de la casa natal de Salvador Dalí, l'ampliació del centre Ferran Sunyer o la millora en l'enllumenat públic.

També s'incrementa la contractació de personal de serveis urbans a peu de carrer com guàrdies urbans o treballadors de la brigada municipal.

No augmenten els impostos i es redueixen les despeses supèrflues.

L'ajuntament de Figueres ha aprovat inicialment aquest dimecres el pressupost per a l'any 2020, que ascendeix a un import total de 59.697.501,18€. Figueres recupera la sobirania econòmica després de 4 anys i surt del Pla d'Estabilitat Pressupostària (PEF), la qual cosa significa tenir molts més capacitat financera i de gestió pressupostària.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, explica que "això ha estat possible gràcies al model de gestió responsable, eficaç i transparent, a fer uns comptes amb rigor i realistes. Sortir del PEF ens dona autonomia i sobirania per decidir autònomament sobre els comptes municipals".

Lladó ha afegit que "el pressupost 2020 és un pressupost fet amb rigor, per posar ordre als comptes municipals, sense augmentar els impostos als ciutadans".

Per la seva banda, la regidora d'Hisenda, Maria Gratacós ha desglossat el pressupost per àrees, com s'ha estructurat i ha destacat que "és un document realista, tant en la previsió d’ingressos com en la de despeses, per posar la ciutat de Figueres al dia. Hem eliminat despeses supèrflues i hem incrementat la contractació de personal de serveis urbans a peu de carrer com guàrdies urbans o treballadors de la brigada municipal per donar resposta a les necessitats dels figuerencs i de les figuerenques".

Eixos principals dels pressupost

1. Un pressupost basat en el rigor i la contenció.
El pressupost 2020 està pensat per ser executat i comptant amb els ingressos reals i ajustat a les necessitats de les persones, la ciutat i a cada àrea de l'Ajuntament. El pressupost augmenta un 2,18%, bàsicament per la millora en l'eficiència en el cobrament de les taxes que fins ara no es cobraven.

2. Un pressupost que contempla les ordenances fiscals en les que no augmenten els impostos.
Figueres és l'única ciutat important de la demarcació de Girona que no els augmenta, conscients de la situació socioeconòmica dels ciutadans i ciutadanes de Figueres.

3. Esforç en el capítol 1 de contractació de personal.
El pressupost 2020 fa un esforç per a l'increment de personal que la ciutat necessita per funcionar, sobretot a peu de carrer: 7 policies, 5 membres de la brigada municipal, 1 arquitecte municipal, serveis tècnics i cobriment de places vacants. S'incrementa en 660.000 euros, gairebé un 4% més que l'any 2019.

4. Un pressupost que augmenta les inversions un 27,29%
S'aposta per a la realització d'inversions estratègiques de la ciutat: nou pavelló municipal, ampliació (2a fase) del centre Ferran Sunyer, la restauració de la casa natal de Salvador Dalí, la millora de l'enllumenat públic (augmenta un 50% la inversió), la millora en equipaments esportius: vestidors i tancaments de l'Estadi Albert Gurt, l'adequació de vestidors, grades i protecció de la piscina, il·luminació del camp de futbol Marca de l'Ham i tancaments de la piscina entre altres.

5. Altres apostes estratègiques per a la ciutat
200.000 euros per a pressupostos participatius
+50% inversió en equipaments educatius
700.000 euros d'ajudes per a habitatges buits per tal de posar-los en lloguer social
Augment del 22% en ajudes en serveis socials
Augment del 114% en foment del comerç i del 100% en turisme cultural.

6. La seguretat com a prioritat
La despesa en seguretat augmenta un 18,56% respecte el 2019, el que suposen 808.000€ més.

7. Eliminació de les despeses supèrflues.
Es volen evitar "clientalismes i barra lliure" per tal d'afavorir a tots els figuerencs i figuerenques de forma equitativa i igualitària.

Les inversions més destacades del pressupost 2020 són:

Nou pavelló municipal: 1.500.000 euros
Adequació vestidors, grades i protecció piscina: 84.000 euros
Vestidors estadi Albert Gurt: 125.000 euros
Il·luminació camp de futbol Marca de l'Ham: 50.000 euros
Centre Ferran Sunyer: 280.000 euros
Asfaltatge voreres: 500.000 euros
Enllumenat públic: 350.000
Casa Natal Salvador Dalí: 294.000 euros
Reformes Museu Empordà: 135.000 euros
Pressupostos participatius: 200.000 euros
Obres Museu del Joguet: 87.000 euros