Candidatura 2019 de Pau Hi Guanya

Llista de la candidatura 2019 de Pau Hi Guanya.

Titulars
1. JOSE ANTONIO GARCIA LEON
2. ALBERT SANTALÓ PEIX
3. SIGRID TURRÀ CAUSSA
4. JOSEP MARIA SOLER MARTÍ
5. DAVID TURRÀ CAUSSA
6. MANEL PEREZ MACAU
7. ALICIA VICO CARMONA

Suplents
1. GREGORI BARNEDA GULLUNG
2. MAEVA VILELLA GAYOLÀ