Enric Gironella

L'actual alcalde de Cistella no es tornarà a presentar a les eleccions. Encara que hi hagi projectes pendents. Creu que s'ha de donar pas a gent nova, això sí, amb un projecte continuista.

Com valores el teu pas per l'Ajuntament de Cistella?
Malgrat que hem estat en temps de crisi econòmica, no ens podem queixar. Hem tingut el problema del tornado, i la veritat és que les administracions ens han ajudat i hem pogut deixar el poble bé. Ara estem lluitant per poder posar l'ascensor a l'Ajuntament i acabar la sala del Trull, que ho tenim pendent. En general estem satisfets. Hem anat mantenint el poble i hem pogut fer les quatre coses importants, com els coberts, el cementiri o els caçadors que teníem dins el poble. Hem anat arreglant les petites coses que hi ha al poble.

És cert que cadascú té les seves prioritats i uns volen que s'arregli el camp de futbol, l'altre que tallis l'arbre de davant de casa, o els que estan a una casa rural i volen que s'asfalti la carretera fins a la porta del mas. Tothom vol que arreglis el seu problema, el que per ells és important.

Un dels projectes del que estic més orgullós en aquesta legislatura és haver reubicat el local dels caçadors. Abans tenien un local dins el poble, i les reunions dels diumenges al matí, amb la quantitat de gent i gossos que s'acumula, feien molt soroll. A més, abans era normal veure arribar els caçadors amb els animals morts, i ara ja no és tan habitual. Hem ajudat a comprar un terreny i els hem situat a la perifèria.

I de cara a les eleccions municipals, et tornaràs a presentar?
Els mandats han de ser curts i intensos. S'ha de deixar pas a l'altra gent. Al final, l'ajuntament és un edifici que es queda aquí, i el més important seria que la gent hi anés passant. Com més gent passés per l'ajuntament, millor. El problema és que pels projectes a llarg termini, pel partit o per la gent, et vols quedar i et vas acomodant. I un cop t'acomodes, estàs acabat. Sempre trobes excuses, ja ho fas tot per rutina i tot marxa sol. No s'ha d'arribar a aquest punt. Amb 2 o 3 legislatures n'hi ha prou. Els que entrin han de seguir en la mateixa línia, sense trencaments, amb un projecte continuista, de relleu. Si tu no tens temps d'acabar el projecte, el següent l'acabarà. No serveix de res que entri algú amb intenció de trencar-ho tot. Si tots treballem pel mateix, el poble ho agraeix. Jo he fet 2 legislatures, i queden moltes coses a fer, com les aigües residuals, la sala, el dispensari, correus, ... Clar que queda molt, però sempre quedaran coses a fer. Jo sóc home de partit. Estic content amb el PDeCAT, els hi dec molt i m'implicaré en ajudar a formar una llista plural, amb diverses edats i diferents idees, amb l'objectiu de tirar endavant el poble. Però jo no continuaré.