Josep Heras, Regidor a l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós

Entrevista a Josep Heras, regidor a l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós.

Des de l'últim trimestre de l'any passat oferiu un "Punt d'informació energètica". Com funciona?
Aquest "Punt d'informació energètica", que oferim des de l'Ajuntamenti amb la col·laboració de l'Agència Comarcal de l'Energia i Clima (l'ACEC), posa a disposició del ciutadà un servei públic i gratuït per fomentar l'estalvi energètic a la llar en l'àmbit energètic (factures de llum i gasoil, plaques solars, il·luminació, electrodomèstics, calderes, possibles subvencions, vehicle elèctric, tancaments...).

El Servei s'ha ofert durant aquest passat 2018, un cop al mes durant dues hores i s'ha ubicat o bé a la Sala de Plens de l'Ajuntament o bé a la Biblioteca. I gràcies a la important demanda el mantindrem durant el primer trimestre d'aquest 2019. Ja que des de l'Ajuntament valorem positivament la resposta dels ciutadans.

Recentment heu rebut una subvenció de 3.000 € per redactar un Pla de Prevenció d'incendis forestals. Què implicarà la seva redacció i posterior execució?
La subvenció serveix per a acomplir la normativa sobre la conservació i la millora dels terrenys forestals, situats en zones d'alt risc d'incendis, per tal de prevenir els incendis. Se'n defineixen les zones i períodes declarats d'alt risc d'incendi. És l'eina que fixa uns criteris per ordenar la gestió d'infraestructures de prevenció, reduir la vulnerabilitat i minimitzar l'emergència produïda pels incendis forestals. L'objectiu principal és planificar i dimensionar una sèrie d'infraestructures per evitar o minimitzar l'avanç continuat d'un gran incendi forestal.

Des de la Unió europea marquen uns objectius de reciclatge tant per paper, vidre i envasos com per la matèria orgànica. Quins percentages de recollida selectiva té el municipi?
Malauradament, ara mateix, estem una mica lluny dels percentatges òptims. És per això que hem redistribuït els contenidors al poble i ampliat també el seu nombre, igualment a l'àrea d'aportació de residus de Mas Pau hem ampliat els horaris i els contenidors per a abocar residus especials.

També està en marxa una campanya per l'autogestió, per part del ciutadà, de la matèria orgànica. Totes aquestes mesures ens permetran, en un espai de temps reduït, arribar als percentatges requerits per la Unió Europea.