Pere Gotanegra

Un dels pilars de Pere Gotanegra, cap de llista d’un Lliures Roses sense coalicions, és “posar ordre, motivar els comerciants actuals i seduir-ne de nous”.

- Quines són les sensacions al carrer i a la seu durant aquests dies intensos de campanya?
Ens ha sorprès molt positivament la gran expectació que hem despertat com a nou partit polític. He assistit a les diferents presentacions de candidatures i, amb 230 assistents, el nostre acte va ser el més nombrós, després del de Junts per Roses, que va tenir 170 persones. Sé que això, més que interès, potser és curiositat. S’entén perfectament: no és normal que, en un municipi de gairebé 20.000 habitants, es presentin fins a 8 partits polítics. S’evidencia, doncs, que Roses pateix una situació ben fragmentada. Nosaltres, com a grup catalanista, centrista i integrador, volem ajudar a la gran quantitat de votants que ara mateix se senten orfes. Qui sap si haurem escrit una pàgina a la història: Roses és l’únic indret que comptarà amb la nostra candidatura de forma independent, sense coalicions amb altres grups polítics, com s’ha fet als altres municipis.

- Com defineixes l’equip de Lliures Roses?
Dels 17 membres que formem la llista, més els dos suplents, som persones sense cap vincle polític, gent normal i corrent. Som empresaris de la pesca, de l’hostaleria, de la metal·lúrgia, una panadera que treballa al mercat del poble, un advocat... En definitiva, gent propera, del poble, la qual creu que la situació catalana, amb aquesta deriva, no és la correcta. Tanmateix, si bé volem una Catalunya integrada i europeista, nosaltres demanem que, quan treballes pel municipi, es deixin de banda barreres i només es pensi en la política municipal, per sumar i mentalitzar-se, si cal, per pactar.

- Si esculls alguns pilars bàsics del programa, com t’agradaria veure Roses en els pròxims 4 anys?
Doncs amb unes solucions fermes als problemes que tenim. Per exemple, m’agradaria poder allargar la temporada turística, vetllant per una estreta col·laboració amb el port nàutic, amb activitats esportives, entre altres, de caire nacional i internacional. També voldria veure Roses amb un teixit empresarial rellevant, una zona industrial que sigui un reclam tant per a empreses industrials, de serveis i comercials. A tall d’exemple, parlo de negocis que, enmig del centre, queden estancats, sense espai. Posar ordre, motivar els comerciants actuals i seduir-ne de nous no ha de ser una opció, sinó una obligació i una responsabilitat. Cal ser més conscients d’allò que tenim per potenciar-ho. Quant al port pesquer que tenim, s’ha de promocionar més: tenim matèria primera i una xarxa de restaurants de primera. Així doncs, amb acords i col·laboracions el llistó es pot apujar.