Maria Corbairan

L’alcaldessa de Vila-sacra, Maria Corbairan, admet que sempre hi ha moments en què costa conciliar la feina amb el temps familiar.

- Comparteix-nos, breument, les tasques que t’ocupen el teu dia a dia:
Estar en tot moment present en les tasques que em corresponen com a alcaldessa. És a dir, atendre tot allò que em marca l’agenda, despatxar correspondència, així com tots els assumptes programats i que van sorgint. A més d’escoltar els vilatans, prendre decisions i assistir a les reunions que em pertoquen.

- A grans trets, perceps diferències entre homes i dones en el teu àmbit laboral?
Per molt que es digui el contrari, no hi ha dubte que sempre hi ha diferències. Unes diferències accentuades a conseqüència de la pròpia societat en la qual estem vivint i que és qui realment les forja en funció del gènere.

- Tot i les teves responsabilitats laborals, trobes temps per a tu i/o la família?
Hi ha moments i hi ha dies que realment costa de valent conciliar la feina amb l’atenció a la família. De tota manera, cal procurar prioritzar les necessitats familiars. El que sí que queda possiblement una miqueta esquifit és el temps per dedicar a la meva persona.

- Conclou amb una frase del que per a tu suposa o t’agradaria que suposés el Dia Internacional de la Dona Treballadora del Dia 8 de març:
No hauria d’haver-hi un Dia Internacional de la Dona Treballadora. Cada dia hauria de ser i és el dia de la dona!