Júlia Gil

Júlia Gil, com a alcaldessa d’Avinyonet de Puigventós i consellera d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ens parla de l’important paper que tenen les institucions a l’hora d’atendre les necessitats bàsiques de dones i homes.

- Comparteix-nos, breument, les tasques que t’ocupen el teu dia a dia:
Com alcaldessa, en el meu dia a dia, treballo en l’atenció i la gestió dels assumptes relacionats amb les necessitats dels avinyonetencs i avinyonetenques, en projectes per a la millora dels equipaments municipals i espais públics, i en millorar i ampliar l’oferta d’activitats adreçades a tots els col·lectius que conformen el nostre municipi. Tot plegat, amb el compromís de fer-ho des d’una perspectiva social i en igualtat de drets i oportunitats.

- Un dels objectius de l’existència del 8-M és la lluita per la igualtat entre dones i homes. Com definiries tu el terme “igualtat”?
La igualtat és un valor jurídic fonamental i universal dels drets humans. És la possibilitat que tenen totes les persones per desenvolupar les seves capacitats personals i de prendre decisions sense les limitacions imposades en funció del seu sexe, però també és una necessitat per aprofundir en la democràcia i per la construcció d’una societat més justa, cohesionada i desenvolupada.

- A grans trets, perceps diferències entre homes i dones en el teu àmbit laboral?
Si parlo del nostre municipi, l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós té assumit el compromís institucional d’impulsar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a l’àmbit local. Per exemple, quant al personal de l’Ajuntament, tothom, homes i dones, gaudeixen dels mateixos drets relacionats amb la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i de la igualtat d’oportunitats relacionades amb les retribucions, promoció i formació laboral.

- Per tant, les institucions quin paper hi juguen?
La proximitat de les administracions locals a la ciutadania fan que les institucions siguin clau per atendre les necessitats bàsiques de dones i homes, cosa que ens confereix un elevat protagonisme com a motor i garantia del benestar social. Els ens locals hem de ser institucions exemplars i hem d’assolir una igualtat real pel que fa a les nostres polítiques de gestió.

- I la teva visió més general, posant l’enfocament a la societat actual?
Malgrat els avenços que s’han anat produint en els darrers anys en matèria d’igualtat, la realitat continua presentant evidències de la persistència de desigualtats entre la situació d’homes i dones. Per aquesta raó, hem de reconèixer les mancances derivades del model del qual provenim, per així aplicar mesures correctores per avançar cap a un nou sistema de relacions personals i comunitàries basades en l’equitat. Cal, doncs, dissenyar polítiques transformadores i innovadores que situïn a les dones i als homes en una posició real d’igualtat de drets i reconeixements.

Articles relacionats ...