Martí Armadà, alcalde de Vilabertran

Martí Armadà, alcalde de Vilabertran: 'El poble és viu i és dinàmic'.

QUINA VALORACIÓ FA DE LA LEGISLATURA?
Nosaltres ja portem una llarga trajectòria, de 12 anys. La primera i segona legislatura van ser de ritme frenètic, perquè les circumstàncies també van fer que poguéssim treballar així. Aquesta tercera va començar amb la crisi, l’administració sense diners, i vam centrar-nos en fer més planificació i gestió, però Déu ni do el què hem pogut fer.


VILABERTRAN HA CANVIAT MOLT
Sí, però sempre hi ha feina a fer. Aquesta legislatura hem començat un edifici a la Plaça Hortelans, per donar servei de magatzem municipal a la planta baixa, i un espai jove a dalt. En paral·lel hem anat acabant obres que havíem començat la legislatura passada, com l’aparcament que hem fet en diferents fases i que ara ja tenim acabat. Allà poden aparcar cotxes, autobusos i també hi ha espais d’ús social.

UN DELS TEMES PENDENTS SÓN LES ESCOLES. TENIU MÉS D’UN CENTENAR D’ALUMNES REPARTITS EN TRES ESPAIS DIFERENTS DEL POBLE.
Per a nosaltres és un drama de fa anys. La tenim dividida en els espais de la Torre d’en Reig, els mòduls de darrere l’església i a Can Rostoll. Durant els anys de la crisi es va parar tot el projecte de la nova escola, però va anar bé perquè va sorgir l'oportunitat d’adquirir un solar, tot i que calia canviar la qualificació urbanística per a poder-ho destinar a la nova zona escolar. Així hem aprofitat aquests anysper fer els tràmits i ara ja ho tenim tot a punt. Ara sí que depèn de la partida pressupostària d’Ensenyament de la Generalitat.

PERÒ HI HA UNA LLISTA LLARGA D’ESCOLES I INSTITUTS QUE ES TROBEN EN SITUACIONS LAMENTABLES, EN MÒDULS, I QUE RECLAMEN, TAMBÉ, UN EDIFICI D’OBRA.
Sí, tothom està a dalt de la llista. Però amb dades objectives; nosaltres no només en tenim en mòduls, sinó que a més els tenim dispersats.

TENIEN POR DE CAURE A LA CATEGORIA DE POBLE DORMITORI?
Ho podria semblar, però no. La prova està en l’activitat del teixit associatiu. Tots els actes que es programen inclouen activitats de les entitats. La gent hi està implicada i això denota que el poble és viu i és dinàmic.

VOSTÈS ES TORNARAN A PRESENTAR?
Aquests dies anem parlant, i si els meus companys volen continuar jo també continuaré, sempre que no hi hagi fets sobrevinguts. Des de el meu punt de vista hem de mantenir l’equip.

DESPRÉS DE 12 ANYS, QUINS PROJECTES ELS QUEDEN PER PROPOSAR?
L’escola, principalment. Però també pressionar perquè s’arregli la carretera vella a Figueres, la de l’aigüeta. I evidentment si s’aconsegueix fer l’escola vol dir que la Torre d’en Reig queda alliberada per a proposar-hi un nou ús. Sempre hi ha coses a fer.

HI HA RELLEU POLÍTIC AL MUNICIPI?
Segur que sí. Quan s’acaba una etapa sempre hi ha un relleu generacional. Diferent, però hi serà. Ser polític en un municipi petit no és fàcil, ho has de fer perquè et vingui de gust, que les circumstàncies de la vida siguin favorables i, evidentment, tenir un bon projecte de poble per plantejar-ho als veïns.