Parlem amb Èric Ibáñez, regidor de festes de Roses

Parlem amb Èric Ibáñez, regidor de festes de Roses del Carnaval que tindrà lloc del 20 al 24 de febrer.

Quins dies se celebra el carnaval a Roses?
La festa pròpiament dita dura cinc dies, des del dijous 20 fins al dilluns 24 de Febrer. En total aquest any hi ha 56 colles apuntades, que és la mateixa xifra de l’any passat, i segons les dades que ens han fet arribar les colles participants, hi haurà poc més de 3400 persones disfressades. Però a part sempre hi assisteixen més persones, que no participen en colla.

Quin pressupost té el carnaval?
El Carnaval de Roses compta amb un pressupost aproximat de 130.000€. Això inclou totes les activitats que es realitzen i també les subvencions a les colles, premis del concurs de fotografies, etc.

Durant els anys com ha anat evolucionant el carnaval?
Pel que fa a l’evolució, sembla que la tendència és que després d’uns anys en què s’ha reduït el nombre de colles, ara aquest nombre es manté. En canvi, el nom- bre de persones que es disfressen va augmentant. Pel que fa al pressupost que s’hi destina, és, més o menys el mateix que els darrers anys. Respecte a les normes i la vigilància, els darrers anys hem pogut veure com ja hi ha la voluntat i la conscienciació des de la majoria de les colles de tenir una mica més de control sobre els propis membres, per tant, no es tracta tant de vigilància si no de presa de consciència de la necessitat de canviar el rumb que el Carnaval de Roses estava prenent, i això, els darrers anys s’està aconseguint. És evident també que hi ha unes normes establertes que s’han de seguir i que són molt útils per la millora experimentada pel Carnaval els darrers anys.