Martí Armadà

Més d’una desena de voluntaris treballen diàriament perquè la gent de Vilabertran convisqui el millor possible amb la crisi sanitària actual

Darreres setmanes i gent voluntària

L’inici va ser dur. Sobretot la primera setmana, pel desconcert general i la por a tot plegat. La segona setmana gent voluntària va començar a treballar pel poble i a fer front a la situació. Tot i la dificultat per trobar estoc, vam aconseguir que cada casa disposi, a ara com ara, de dues mascaretes.

Vilabertran compta aquests dies amb un equip de voluntariat de més de 10 persones que està funcionant de manera molt efectiva. És d’agrair la feina que estan fent, sobretot tenint cura de la gent gran i de la gent amb dificultats físiques. Des de la web i telefònicament es pot contactar fàcilment amb tots ells, la majoria gent jove i gent de mitjana edat. Aquestes són les coses positives que s’extreuen de situacions convulses com la que estem vivint.

Sensacions personals

La meva opinió personal és que, tot i que viure en confinament és molt dur, cal ser més restrictiu... Que s’ha d’allargar aquesta situació, amb l’objectiu de protegir-nos i no haver de fer front a cap rebrot. Però... estem en mans del Gobierno i de les seves decisions. Esperem que hi hagi sort.