Roser Sendra

La portaveu de Junts per Vilafant considera que encara és necessari un canvi al govern municipal, perquè quan hi ha un govern de tant temps, “pot suposar una relaxació per part de qui governa, que a la llarga es pot traduir en una manera menys transparent i democràtica de gestionar l'Ajuntament”.

Com ha estat aquest any a l'Ajuntament?

Tal com ja vaig dir el dia de la presa de possessió del càrrec de regidora, encarava aquest encàrrec que ens varen fer els votants de Vilafant amb un gran honor i responsabilitat i amb ganes de poder fer les coses correctament pel meu poble. Al llarg d'aquest any, s'han anat succeint moltes comissions informatives, plens, meses de contractació..., en les que s'han estudiat, qüestionat i valorat propostes i decisions de l'equip de govern, on hem aportat les nostres idees per ajudar a millorar diferents aspectes i hem defensat les nostres propostes per tal que poguessin recollir-se i incloure-les en els punts corresponents.

En els darrers mesos, per la situació provocada per la Covid-19, les reunions s'han fet telemàticament, cosa que ha fet que tots nosaltres haguéssim de posar-nos més al dia pel que fa a les noves tecnologies, però d'aquesta manera hem pogut continuar treballant i hem pogut traslladar les necessitats dels nostres conciutadans.

El gener passat, Vilafant va aprovar els pressupostos amb el vot de la teva formació. Feu una oposició constructiva?

Sí, el passat 8 de gener es va fer el ple amb l'únic punt de l'aprovació dels pressupostos municipals, als quals es va donar suport per part de Junts per Vilafant. He de puntualitzar que el sentit favorable del nostre grup va venir determinat perquè els pressupostos presentats ens varen semblar prou correctes, es varen fer diverses reunions entre tots els grups municipals on es va discutir les diferents idees i aportacions i les que vàrem proposar des del grup de Junts per Vilafant també es varen acceptar. Si creiem que és correcte per Vilafant, el sentit del vot no pot ser desfavorable.

No és només la posició del dia de la votació dels pressupostos que determina si es fa o no oposició. Hem fet esmenes molt importants a les ordenances fiscals de 2020 que també ens afecten a tots, s'ha demanat el motiu i hem expressat la nostra no conformitat per gestió de modificacions de crèdit, hem demanat de revisar partides de despeses per trobar solucions menys costoses, però també hem donat suport, com no podria ser d'una altra manera, a la creació de la borsa d'habitatge, a tots els expedients relacionats amb la construcció de l'edifici de l'Institut de Vilafant, i també, més recentment, a les ajudes per fer front a les situacions de dificultats econòmiques a les quals s'han vist avocades les famílies i empreses de Vilafant per la situació de la Covid-19. Entre moltes altres coses, crec que això forma part del que s'ha de fer des de l'oposició.

Creus que s'ha aconseguit apropar més l'Ajuntament a la gent, tal com proposàveu al vostre programa electoral?

Crec que encara queda molta cosa per fer en aquest aspecte. Nosaltres crèiem realment que era necessari un canvi perquè quan hi ha un govern de tant temps, pot suposar una relaxació per part de qui governa, que a la llarga es pot traduir en una manera menys transparent i democràtica de gestionar l'Ajuntament.

Quines són les mancances que creus que s'han de resoldre amb urgència aquest mandat?

Una de les coses més urgents, tot i que no és exclusivament de responsabilitat municipal, és la construcció de l'edifici de l'institut de Vilafant. És molt important poder disposar d'aquest edifici al més aviat possible, per tal que els nois i noies puguin estar en millors condicions. S'hauria de revisar l'estat dels carrers del poble per tal de fer un pla d'inversions que determinés les necessitats més urgents, caldria potenciar el sector industrial per atreure noves empreses, fer un seguiment més acurat dels treballs de neteja dels carrers...

Quines mesures s'haurien de prendre per fer front a la crisi de la covid?

Amb l'esclat d'aquesta crisi sanitària, les conseqüències econòmiques sobre moltes famílies i empreses han sigut molt importants, provocant que un gran nombre de persones es trobin en situació de vulnerabilitat. Hem donat suport als ajuts a autònoms i petites empreses que han hagut de tancar durant la situació d'estat d'alarma, els ajuts per tal que es puguin fer les adequacions i reformes dels locals per adaptar-los a les normes de seguretat per treballadors i clients, a facilitar l'ampliació de l'espai de les terrasses i bonificació de les seves taxes...

I des de Junts per Vilafant hem plantejat que es valori la possibilitat d'ampliar aquests ajuts a aquells a qui, tot i no haver hagut de tancar per força major, hagin vist reduïts els seus ingressos de manera molt important.

Cal anar fent un seguiment per part de l'ajuntament per tal de detectar les possibles situacions de risc i poder donar una resposta de la manera més ràpida possible.

Junts per Vilafant demanava el vot per afavorir un canvi a l'Ajuntament. Com veus el futur del poble?

M'agrada pensar positivament, i tot i que en aquests moments estem vivint una excepcionalitat en l'àmbit de salut i econòmicament, crec que Vilafant té potencial suficient per continuar creixent com a poble i que hem de tornar a sentir l'orgull de ser vilafantenc/vilafantenca, i que en un futur pròxim, a tot el país, es respecti la voluntat expressada repetidament a les urnes i s'avanci cap a una república més democràtica i lliure.