Garrigàs

Garrigàs és un poble capital d’un extens municipi que comprèn els pobles agragats d’Arenys d’Empordà, Ermedàs, Vilajoan i el veïnat de Tonyà. L’extensió del terme és de 19’49 km2 i la població arriba als 310 habitants lany 2001.

Homenatge a la vellesa Garrigàs 2018

Reportatge de fotos de l'homenatge a la vellesa de Garrigàs.

Homenatge a la vellesa de Garrigàs 2017

Resum de fotografies de l'homenatge a la vellesa de Garrigàs 2017.

Homenatge a la vellesa de Garrigas

Homenatge a la vellesa de Garrigas 2016.