Lladó

La vila de Lladó s’asseu en una terrassa des d’on domina la plana empordanesa. Se la mira imponent, la muntanya del Mont, de verdes boscúries de pins i alzines, sempre verda, fresca, feréstega... Més enllá el Canigó nevat.