Pedret i Marzà

El municipi de Pedret i Marzà pren el nom dels dos agrupaments de població que en formen part: Pedret, a llevant, és un lloc de poblament dispers i Marzà, a un kilòmetre de distància, és un nucli de poblament agrupat i la capital administrativa. Es va segregar de Vilanova de la Muga l'any 1933, al qual havia pertangut des de l'any 1846.

Homenatge a la vellesa Pedret i Marzà 2018

Reportatge de fotos de l'homenatge a la vellesa de Pedret i Marzà.