Roses

Anualment des de la seva posada en marxa, Port de Roses SA abona a l’Ajuntament un cànon per l’explotació de les instal·lacions del port esportiu de Roses. Enguany, aquest percentatge significa l’aportació d’un total de 27.075,44 €, mentre que entre 2009 i 2020, el Port Esportiu ha ingressat un total de 376.872 € a les arques municipals.

Les condicions d’explotació per les quals es regeix Port de Roses SA, fixen el pagament d’un cànon anual a favor de l’Ajuntament de Roses d’un 6% sobre els ingressos derivats per les estades d’embarcacions transeünts a les instal·lacions del port esportiu. Aquest càlcul es realitza amb el tancament dels comptes anuals de l’exercici anterior, a partir del qual s’estableix la liquidació provisional a satisfer en cada exercici, que finalment es regularitza i ajusta amb els ingressos reals de cada any.

D’acord a aquest procediment, la liquidació provisional del cànon de transeünts que Port de Roses ha abonat aquest 2021, ha ascendit a un import de 27.075,44 €, en base als 451.257,29 € d’ingressos nets assolits per aquest concepte l’any passat.

 2,818 visualitzacions totals,  2 vistes d’avui