CCAE

El Consell d’Alcaldies de l’Alt Empordà s’ha reunit, aquest 20 de setembre, a Garrigàs. Una trentena d’alcaldes i alcaldesses han participat de l’òrgan col·legiat on s’ha donat el vistiplau a la posada en marxa del servei de sanejament en alta a la comarca, s’han presentat els preus públics i les contraprestacions econòmiques per al proper exercici i s’ha consensuat la moció sobre l’aixecament de barreres de l’AP-7 que es presentarà al proper ple.

El Programa d’Actuació Comarcal que fou aprovat en sessió plenària el 28 de novembre de 2017, contemplava la gestió a escala comarcal del servei de sanejament en alta de les aigües residuals urbanes. Aquesta mesura donava resposta a la petició de diversos municipis que van manifestar l’interès en la creació d’aquest servei comarcal, perquè l’ens gestionés de forma conjunta i coordinada els diferents serveis locals del cicle de l’aigua que actualment encara gestionen els municipis.

El consell ha presentat a les alcaldesses i alcaldes una memòria que justifica les prestacions, obres associades i altres justificacions necessàries per a la creació del servei. Actualment hi ha 21 municipis que ja disposen d’un sistema de tractament de les aigües residuals, però el nou servei haurà de resoldre el tractament de les aigües residuals de tota la comarca. De fet, la distribució de població i municipis de l’Alt Empordà ha provocat que hi hagi un dèficit en instal·lacions de sanejament.

La comarca té 68 municipis i 139.359 habitants; aquesta dispersió queda reflectida en el fet que 59 dels municipis tenen menys de 2.000 habitants, i són precisament aquests municipis més petits, els que no disposen de l’estructura per gestionar serveis com el del sanejament en alta.

La gestió mancomunada ha de permetre sinergies entre municipis per aprofitar els recursos tècnics actuals i futurs, ja que els costos d’una gestió integrada són inferiors en termes unitaris als costos d’una gestió individualitzada municipi a municipi. D’aquesta manera el Consell Comarcal prendrà la tasca de projectar i fer realitat les inversions de la planificació hidrològica per al període 2022-2027, i també les del període 2027-2033.

Les noves inversions que es puguin fer, hauran de tenir en compte que en aquests moments el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ja és partícip de la societat mercantil pública Figueres de Serveis SA, que gestiona el servei de sanejament en alta de Figueres, i que encara té capacitat per rebre les aportacions d’altres municipis, si els estudis conclouen que és la millor solució.

Quant al finançament del servei comarcal, en l’actualitat el cost d’explotació, directe i indirecte, i de reposicions i millores en les instal·lacions està essent sufragat per l’Agència Catalana de l’Aigua. El servei integrat a escala supramunicipal serà el receptor d’aquests recursos des de la data d’inici de la gestió a escala comarcal. Així doncs, com fins ara, el preu de l’aigua haurà de finançar les despeses d’inversió i d’operació dels sistemes públics de sanejament.

Ordenances fiscals, moció de l’AP-7 i inici de curs

El Consell d’Alcaldies també va presentar les ordenances fiscals per al 2022. En línies generals es mantenen els preus i taxes.

També es va presentar la moció que manifesta les inquietuds i demandes del territori en vers a la gestió que es farà a partir d’ara de l’autopista AP-7 un cop acabada la concessió. Els alcaldes i alcaldesses van poder explicar la seva postura i van votar favorablement ambdós punts de l’ordre del dia.

La sessió també va servir per fer un repàs de com ha transcorregut l’inici del curs escolar. Els batlles i batllesses van fer paleses les mancances i casuístiques que es donen al servei de gestió de menjador i transport escolar.

 1,254 visualitzacions totals,  2 vistes d’avui