Esteve Girones

Esteve Gironès ens explica que, tot i els darrers mesos tan convulsos, el consistori ha treballat de valent per aconseguir subvencions i s’han realitzat importants millores en la infraestructura i la seguretat de Camallera i Saus.

– Com definiries aquest primer any dins la nova legislatura? Ha estat el més dur com alcalde?

La realitat és que ha estat complicat; no per les actuacions de millora realitzades al municipi, que s’han continuat fent, sinó per la irrupció de la Covid-19 el passat mes de març. A partir d’aquell moment entrem en una nova situació, desconeguda fins aleshores, amb la incertesa de no saber l’abast i les repercussions que aquesta pandèmia podrà tenir. En aquest context, tots els esforços se centren en la protecció de la salut de les persones i en la minimització dels riscos derivats de la Covid-19. Ens trobem amb una situació complexa que va canviant cada dia i que fa que hàgim d’estar constantment en alerta per aplicar els protocols de seguretat que es van establint. Tot i això, des del consistori, en cap moment hem deixat de donar servei als nostres veïns i veïnes, sinó tot al contrari, els hem ajudat i protegit tot el que hem pogut i així ho continuem fent.

Per tant, amb tota la situació generada arran de l’aparició de la pandèmia, puc afirmar que sí que he viscut els moments més durs com a alcalde, ja que la salut de les persones està per sobre de tot. I el fet de saber que alguna persona es pot veure afectada fa que estiguis en una situació de tensió constant i que ho donis tot de tu per protegir a la població.

– Quina és la situació actual al municipi, en referència a la pandèmia, i com està responent la gent a les restriccions i recomanacions?

Actualment la situació al municipi està controlada. Inicialment, vam tenir alguns casos, però per sort van ser casos aïllats que no van anar a més. Des del primer moment, tant el Consistori com la majoria de veïns i veïnes vam ser conscients de la greu situació que estàvem travessant i ens vam posar a treballar per minimitzar els efectes que pogués tenir aquesta pandèmia. En aquest sentit, tant per part de l’ajuntament com d’una xarxa de voluntariat es va dotar a la població de mascaretes de protecció i vam promoure una recollida solidària d’aliments per ajudar a la gent més necessitada.

Davant les restriccions i recomanacions fetes per les administracions, per tal de fer front a la Covid-19, com a norma general, la població s’està comportant de forma exemplar, respectant les normes que van sortint. La gent és conscient de la situació actual i ho respecta.

– Com preveus, si és que es pot fer alguna predicció, la resta de 2020?

Esperem i desitgem que la situació es vagi normalitzant. Sembla que el més greu ja ha passat i que a poc a poc tot s’anirà posant al seu lloc, si bé no hem d’abaixar la guàrdia i s’han de respectar totes les mesures de seguretat.

Des de l’ajuntament, no hem parat de treballar en cap moment per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes; per això que durant els darrers mesos s’han aconseguit subvencions i s’han realitzat actuacions de millora importants en la infraestructura i la seguretat de diferents equipaments municipals, com l’escola “Els Terraprims” de Camallera i el local social de Saus.

També hem aconseguit subvencions per millorar la qualitat de l’aigua de la xarxa municipal d’abastament, mitjançant la instal·lació d’un desnitrificador a Saus i la rehabilitació d’un pou a Camallera, a més d’aconseguir una altra subvenció per millorar l’eficiència energètica a través de la instal·lació de bombetes LED a tot el municipi. Per tant, hem de ser optimistes i esperar que aviat puguem tornar un altre cop a la normalitat.