Joan Maria Roig

L’alcalde de la Selva de Mar explica que les repercussions de la Covid al poble «són com per a tot arreu, i és de molta preocupació i prudència, i esperar que aviat es pugui trobar solució a la mateixa»

Que passarà finalment amb la festa d’estiu del municipi. Es durà a terme?

Tal com va decidir l’Ajuntament en el seu moment, aquest 2020 no es farà cap acte ni espectacle per la festa major del pròxim 3 d’agost.

Quines altres repercussions està tenint la Covid en el desenvolupament del municipi?

Les repercussions de la Covid a La Selva de Mar, com per a tot arreu, és de molta preocupació i prudència, i esperar que aviat es pugui trobar solució a aquesta.

Esperàveu unes subvencions per poder engegar amb més força el pla d’obres. Han arribat?

Ens han subvencionat dos projectes al Pla únic d’obres i serveis (PUOIS). Per tant, estem contents.

Com veus el futur del poble a mitjà termini?

El futur és esperança a tornar a la plena normalitat.