• El director de l’ACA, Lluís Ridao, i la primera tinent d’alcalde de Pau, Iolanda Meneses Pujol, han comprovat sobre el terreny l’inici dels treballs, que tindran una durada d’11 mesos
  • La planta, inclosa en la planificació hidrològica vigent (2016-2021), tindrà una capacitat de 170 m3/dia
  • La depuradora, a més de recollir i tractar les aigües residuals generades en el municipi, contribuirà a la millora mediambiental del Riutort i dels aiguamolls de l’Empordà

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha començat les obres de la nova depuradora d’aigües residuals de Pau i Olivars de Pau, a la comarca de l’Alt Empordà. S’invertiran 2,7 milions d’euros en els treballs, que tindran una durada d’11 mesos.  El director de l’ACA, Lluís Ridao, i la primera tinent d’alcalde de Pau, Iolanda Meneses Pujol, acompanyats d’altres autoritats, han visitat avui l’inici dels treballs.

La nova depuradora de Pau, que substituirà la que actualment està en servei, tindrà una capacitat de 170 m3/dia, amb un tractament biològic d’aeració prolongada amb cambra anòxica i òxica amb recirculació interna, a més de la instal·lació per al tractament de fangs.

La planta, que serà construïda per l’empresa Rubau Tarrés S.A.U, tindrà capacitat per assumir les necessitats de sanejament actuals i futures i garantirà el tractament de les aigües fins a l’eliminació de nutrients, aportant al medi una aigua de sortida de bona qualitat. També es duran a terme actuacions per a integrar la planta amb el seu entorn. La primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Pau, Iolanda Meneses Pujol, ha destacat que “aquesta és una actuació molt demanada des de l’Ajuntament, tant per a millorar la vida de la ciutadania com per la seva contribució mediambiental, sent un municipi que està entre dos parcs naturals, remarcant l’aposta des del consistori en la reducció dels impactes de les activitats humanes”.

La depuradora, que està inclosa en l’actual planificació hidrològica corresponent al període 2016-2021, suposarà una millora significativa en el tractament  de les aigües residuals generades en el municipi, aportant l’aigua degudament tractada al Riutort i contribuint a la millora mediambiental dels aiguamolls de l’Empordà. Precisament el director de l’ACA, Lluís Ridao, ha remarcat “l’increment de sistemes de sanejament a Catalunya, amb 530 depuradores actives que garanteixen el sanejament del 97,1% de la població i la importància ambiental d’aquest projecte, en el qual l’aigua tractada es destinarà per a usos ambientals del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà”.

Eficiència energètica

En el marc de les obres de la nova depuradora, està prevista la instal·lació d’un parc de generació elèctrica solar fotovoltaica per a autoconsum connectada a la xarxa en baixa tensió interior de la planta, amb una potència total de 40,5 kW.

Des de 2018, L’Agència està desplegant un pla d’eficiència energètica, potenciant l’energia fotovoltaica, la producció de biogàs i diverses mesures per fer més eficients les depuradores i satisfer el 78% de l’energia de les depuradores amb fonts renovables, amb una inversió global de 159 MEUR.

 711 visualitzacions totals,  1 vistes d’avui