Pau

Aquest dijous hi ha prevista la sessió informativa a la ciutadania, que donarà el tret de sortida al procés participatiu.

L’Ajuntament de Pau ha iniciat la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), un pas necessari, ja que les Normes Subsidiàries de Planejament vigents superen els trenta anys i no donen resposta a les necessitats que plantegen avui en dia. A més, els importants canvis legislatius en matèria urbanística a Catalunya dels darrers vint anys, així com les diverses modificacions aprovades de les NNSS dins el seu termini de vigència, fan que el planejament de què disposa el municipi resulti cada vegada de més difícil aplicació.

L’alcalde, Pere Maluquer, va explicar, durant la sessió extraordinària del ple del passat 30 de setembre, que “si el gener de 2020 teníem 557 empadronats, a hores d’ara arribem a més de 600. Això no és perquè sí i hem de veure com podem donar resposta als reptes poblacionals sent com som un poble petit i amb recursos econòmics limitats“. En aquest sentit, Maluquer va insistir que “El que volem fer amb aquesta revisió és redefinir els usos del sòl classificant-los convenientment allà on no ho estaven, actualitzar el model d’implantació urbana de Pau i les determinacions que calguin per al desenvolupament urbanístic encaixant-lo territorialment, ambientalment i paisatgísticament“. I va avançar que “Volem aconseguir reflectir l’opinió majoritària dels pauencs amb el màxim consens i això vol dir que ens disposem a fer un exercici de consens entre els legítims interessos particulars i els que són els més adequats pel conjunt del poble d’acord amb els criteris més exigents i respectuosos amb el medi ambient tot incorporant els criteris de lluita contra el canvi climàtic“. Els regidors de l’oposició del grup Som Gent de Pau i Pau Hi Guanya, van posar èmfasi en l’estudi sobre l’UA-4 Parc d’Empordà “perquè queda bastant clar que no és viable ni sostenible ni convé al poble“.

Així, el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat el document Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pau i el Document Inicial Estratègic, que conté els treballs d’elaboració del POUM que permeten formular els criteris, els objectius i les solucions generals del planejament. En aquest moment, els documents s’han sotmès a informació pública pel termini de dos mesos per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar-los, formular les consultes, aportacions, suggeriments o reclamacions que consideri oportunes.

Crida a la participació

Paral·lelament, s’inicia tot un procés de participació ciutadana amb la finalitat de recollir aportacions i propostes dels veïns i veïnes.

En aquest sentit, el pròxim dijous 7 d’octubre de 2021, a les 19 h. a la Sala Teatre de Pau, tindrà lloc la sessió informativa del POUM.

A partir d’aquest moment, es preveuen realitzar quatre tallers participatius segons temàtiques; el 14 d’octubre sobre l’espai públic:Equipaments, Zones Verdes i Patrimoni; el 21 d’octubre sobre mobilitat: Carrers, Camins i Aparcaments; el 4 de novembre sobre el sòl rústic: Agricultura, Ramaderia, Masies, Activitats; i l’11 de novembre sobre el sòl urbà:
Habitatge, Serveis, Comerç i Indústria.

A més, es posarà a disposició de la ciutadania – empadronats, segones residències, treballadors/es,…- una enquesta de participació anònima que es recollirà al Centre Cívic o a l’Ajuntament, o bé en línia a través de la web de l’Ajuntament.

 1,823 visualitzacions totals,  26 vistes d’avui