Pere Maluquer

L’Alcalde de Pau explica els motius pels quals es va trencar el pacte de Govern amb Pau hi Guanya i subratlla la seva predisposició per trobar consens amb la resta de grups per desenvolupar polítiques que millorin la vida dels ciutadans.

El pacte de govern amb Pau hi Guanya s’ha trencat un any i tres mesos després de les eleccions. Quin ha estat el motiu?

El motiu és el desacord a l’hora d’adjudicar els treballs de redacció de POUM a l’equip que va guanyar el concurs convocat per l’Ajuntament.

Sorprèn una mica per què fins ara semblava que el pacte de govern funcionava prou bé, sobretot arran de la crisi de la Covid.

Els dos grups hem vist de mutu acord que aquesta era la millor manera que cadascú fes millor la seva feina des del seu posicionament. I el fet que Pau hi Guanya deixi ara d’estar en el Govern municipal no vol dir que aquest partit vagi a fer una oposició radical, sinó que aquest grup seguirà col·laborant amb nosaltres des de fora. Tot i que ara tota la responsabilitat de la gestió de les diferents regidories recau sobre el partit més votat, que va ser el nostre, Junts per Pau. 

El nou POUM era un dels objectius principals del mandat. La tramitació seguirà endavant malgrat aquest entrebanc?

El POUM seguirà endavant. El passat 27 d’octubre, el govern municipal va adjudicar la redacció del pla a l’equip guanyador, Tecplan, en el qual treballa Mercè Oriol, presidenta de la delegació del Col·legi d’Arquitectes de Girona a Figueres, i Xavier Frigola. A partir d’ara començaran els treballs per fer una diagnosi de la situació urbanística actual de Pau i per identificar els objectius principals que ha d’abordar aquest nou pla.

Aquesta ruptura pot dificultar l’activitat de l’equip municipal, que ara està en minoria?

La meva opinió és que, si el que perseguim tots els grups municipals és fer polítiques per millorar la vida dels pauencs, ens hi trobarem. Si treballem tots per bé del poble, la nostra obligació és buscar consens, i segur que el trobarem perquè tots treballem en aquest sentit. Ara tot és més transparent i l’equip de Govern actual està obligat a arribar a consensos amb els altres dos grups presents a l’Ajuntament.

Hi ha hagut algun acord o conversa amb el grup de Som Gent de Pau – Acord Municipal per encarar aquesta nova etapa?

Tan bon punt vaig decidir la reorganització del cartipàs municipal, vaig convocar una reunió de la junta de portaveus per explicar la nova situació. En aquesta reunió vaig trobar bona predisposició de tots per treballar pel bé de poble.

Aquest nou escenari us obliga a replantejar alguns dels projectes que volíeu engegar aquest mandat?

Crec que de moment la conveniència dels projectes que hi ha actualment en marxa la compartim el conjunt de ple de l’Ajuntament, perquè són objectius que intenten fer una posada al dia de les reformes urbanístiques, de la manera de gestionar tots els serveis municipals, entre ells la recollida de residus, i el manteniment del model de poble situat en un entorn privilegiat.

Quines conseqüències tindran per Pau les darreres mesures que ha decretat el Govern per combatre la Covid?

Les mesures que s’ha vist obligat a imposar el Govern de la Generalitat per lluitar contra la pandèmia són necessàries, però també és veritat que són el pitjor enemic per poder dur a terme les polítiques municipals que fan possible la relació i participació de les persones. Són unes mesures que, malauradament, impedeixen desenvolupar normalment l’activitat municipal i les interrelacions entre la gent.