Figueres_045

Restauradors de Figueres es mostren descontents amb l’ajuntament després de l’ensurt pel pagament de les taxes de terrassa del 2021 sense previ avís per part del consistori.

L’Ajuntament de Figueres va prendre mesures durant la pandèmia amb la finalitat d’ajudar als negocis del municipi, entre ells, als bars i restaurants. Davant la normativa Covid que marcava una certa distància entre taules i l’aforament limitat dels locals, el consistori va impulsar la gratuïtat de les terrasses pels restauradors.

El procediment establert feia que els restauradors haguessin de sol·licitar la bonificació al consistori previ avís, comunicació que es va fer tant el primer com el segon semestre de 2021.
Segons un testimoni del sector, A.G., “el tercer trimestre ja no es va fer el tràmit d’alta de terrasses, perquè no ho van demanar, i vam donar per fet que seguia l’ajuda durant tot l’any”. Tot i no realitzar la sol·licitud d’alta de terrasses, ni el consistori ni les autoritats policials municipals van comunicar al sector cap canvi de la situació. Després de donar d’alta les terrasses pel primer trimestre del 2022, la sorpresa dels restauradors va ser d’infart. A mitjans de febrer se’ls va notificar un impagament de la taxa de terrasses dels darrers sis mesos del 2021 per valors relativament alts en un moment de crisi postpandèmica. A.G. explica que van demanar explicacions al regidor responsable de la Guàrdia Urbana, Pere Casellas , qui “va dir que se n’ocuparia, a veure què havia passat, i que ens trucaria. Però no va trucar, i quan li vam tornar a demanar, ens va derivar a un altre responsable de l’Ajuntament. Se’ns va treure de sobre. Molt fer vídeos, però després cap ajuda. Hauria de dimitir”.

La segona persona a la qual es van dirigir els restauradors va manifestar “no saber res de l’assumpte”, i els va derivar a una tercera treballadora de l’Ajuntament. “En aquest cas es va portar molt bé, i ens va informar que si s’efectuava el pagament, s’obtindria una bonificació del 40%. Però, és clar, molts dels comerciants no s’han assabentat de la situació, i han pagat el total del rebut”, lamenta A.G., que afegeix “no es tractava de no voler-ho pagar, sinó de mirar com ho podíem fer perquè després de la situació econòmica que hem passat, ens ho venien a cobrar tot de cop sense haver avisat!”.

Tot i haver efectuat el pagament, A.G. va continuar rebent visites de la Guàrdia Urbana reclamant el pagament de la taxa, fet que, segons el testimoni, “demostra una mala gestió i una total desorganització de l’ajuntament de Figueres”.
Des del sector també consideren que “les lleis d’aquest ajuntament no són per tots iguals, i mentre s’exigeix pagar la taxa del 2021, fan una nova normativa que molts incompleixen”, manifesten, “hi ha terrasses que no haurien de tenir cobertes, no es poden posar les pissarres amb els menús al costat de la porta, ens obliguen a seguir una línia estètica de cadires i hi ha establiments que no ho compleixen. Hem aguantat tota la pandèmia i no se’ns ajuda ni se’ns facilita, es posen normatives per regular i només s’apliquen a alguns”.

 2,812 visualitzacions totals,  2 vistes d’avui