Alex Hernandez

L’alcalde Àlex Hernàndez explica que fins ara els usuaris d’aquest servei eren atesos a l’Ajuntament, que no disposa de gaire espai, i a més a més no gaudien de la suficient privacitat. La reforma també ha fet possible habilitar una sala polivalent que es pot aprofitar per fer tallers, activitats grupals o reunions.

En què ha consistit la intervenció que s’ha fet?

El dispensari municipal el vam traslladar a la plaça dels Doctors Heras, a un nou edifici al costat del local social, i vàrem pensar que habilitar els antics despatxos de la doctora i l’infermer per atendre els usuaris de serveis socials del municipi podia ser una bona opció, atès que no hi havia cap espai destinat a aquest servei i actualment s’estava prestant des de les dependències de l’Ajuntament. Creiem que és molt important tenir un espai propi que atorgui dignitat i privacitat a l’atenció dels usuaris de serveis socials.

D’altra banda, el que era la sala d’espera, ara és una sala de reunions destinada a petits tallers, activitats grupals de petit format i reunions pròpiament dites.

Era una actuació necessària per millorar els serveis socials del municipi?

Certament era molt necessari. L’edifici de l’Ajuntament de Cabanes és petit de per si i, quan hi havia programades visites de serveis socials, es col·lapsava notablement. A més, hem de recordar la naturalesa sensible dels temes que es poden tractar en aquestes reunions, i disposar d’un espai propi i privat creiem que és totalment necessari.

En quina situació està ara mateix Cabanes en aquest àmbit assistencial?

Tot i tractar-se d’un municipi petit de poc menys de mil habitants, el volum d’expedients que genera el nostre poble és sorprenentment alt. En el que portem de 2020, s’han atès 55 famílies (que representen 218 persones), de les que 18 eren des de dependència i promoció de l’autonomia, 31 des d’acollida i promoció social i 6 famílies des d’infància i família. I molts d’aquests expedients no són puntuals sinó que lamentablement són continuats.

S’han hagut de fer moltes obres per dur a terme aquesta millora?

L’antic dispensari era força vell i ha calgut canviar tancaments, terra, il·luminació i mobiliari. Ha guanyat en lluminositat i comoditat, sempre pensant en el nou servei que havien de prestar.

Quin balanç fas de la posada en marxa del nou dispensari que es va construir al poble?

Hem detectat un parell d’imprevistos, com eren l’accés de lliteres al despatx o problemes d’aïllament acústic, però ambdós s’ha procedit a solucionar-los. En general, el balanç que en fem és molt positiu i creiem que els usuaris i el personal mèdic així ho valoren també.

 335 total views,  1 views today