El passat divendres 16 de Juliol es celebrà la missa en honor a la Verge del Carme a la Pineda de la Capella de Llançà.

Reportatge fotogràgic Pau Guerrero.

 2,889 visualitzacions totals,  1 vistes d’avui