Joan Maria Roig

La Selva de Mar era un municipi amb port fins que, al segle XVIII Carles III va atorgar la independència al Port de la Selva. Llavors La Selva de Mar va quedar com un petit municipi interior, però els vincles entre les dues poblacions es mantenen intactes. Amb una població que ronda els 200 habitants, la Selva de Mar viu de ple la problemàtica dels petits municipis: pocs mitjans i res d’estirar més el braç que la màniga, segons el seu alcalde, Joan Maria Roig. Al qual també hem adreçat la nostra enquesta amb motiu dels quinze anys dse la revista CRAE.

Quins creu que son els millors fets positius per a La Selva de Mar que s’han dut a terme en els darrers anys?

Hem portat a terme les obres del nou cementiri i de la carretera del Port de la Selva amb el seu cami peatonal, el trull de can rubies,  i el camp de futbol,  entre altres.

I els negatius, si és que creu que n’hi ha hagut algun?

Crec que podria dir que no haver pogut portar a terme tots els projectes que hi ha sobre la taula, uns per falta de  pressupost, altres per les circumstancies actuals. 

Com veu el futur de La Selva de Mar per als propers anys?

Soc de tarannà optimista i espero que aviat es pugui fer vida normal i el poble continuï amb l’esperit que el caracteritza. 

 Quin projecte li ha fet més il·lusió poder portar a terme? Què li faria estar orgullós del seu mandat?

Particularment el mes important per a mi és poder representar el poble de la Selva de Mar I fer tot el que pugui per millorar el poble. 

Coneix la RevistaCRAE? Qué li sembla?

Sí, la conec, i crec que és una interessant eina per difondre la nostra comarca.