Pere Carreras

L’empresa Rotimpres va ser fundada l’any 1982 amb l’objectiu inicial de donar servei al diari comarcal El Punt©. A principis de la dècada dels 90 s’inicià una profunda revolució interna que culminà amb la creació del projecte actual: un projecte de creixement ambiciós que es materialitzà el 2001 amb unes modernes instal·lacions de 15.000 m², vàries màquines d’impressió en rotativa i fulla, un centre de manipulació integrat, un flux de treball per al tractament de fitxers del client totalment automatitzat i, per descomptat, tota l’experiència que deriva de la nostra trajectòria La independència que ens proporciona el fet de no pertànyer a cap grup editor ha fet possible que l’empresa hagi pogut escollir el seu propi camí, un camí de creixement sostingut basat en l’exportació (més del 70 % de la facturació) i el futur del qual consisteix a continuar expandint el seu prestigi arreu.

Als tallers de Rotimpres és on actualment s’imprimeix la Revista CRAE, la qual va ser escollida per les seves prestacions, qualitat, servei i proximitat. Amb aquest motiu també hem volgut conèixer la opinió de Pere Carreras, Director General de l’empresa i la seva evolució.

Ha canviat molt els sistema d’impressió en els darrers quinze anys?

Si, sense cap mena de dubte. Tal i com ha passat en molts sectors, l’automatització dels processos de producció i l’entrada de noves tecnologiesens han ajudat a estar a l’alçada de les exigències del mercat.

Quantes publicacions imprimeixen actualment?

Actualment a Rotimpres imprimim unes 900 publicacions

Que creu que valoren més els seus clients quan s’adrecen a Rotimpres?

El sector de les Arts Gràfiques és un sector madur i actualment els clients busquen un proveïdor que els hi proporcioni seguretat i tranquil·litat, donant un bon servei, una excel·lent qualitat i tot això a un preu competitiu.

Des de la seva posició, com veu el futur de la premsa gràfica?

El moment actual de la premsa gràfica es de total transformació, per tal de cercar un nou model. El objectiu es adequar un encaix més natural i òptim en el mon actual, que permeti que el paper estigui correctament posicionat com a un objecte de continguts molt més valorats

Qué li sembla la revista CRAE?

Després d’imprimir-la tants anys, és una revista que ens la sentim com a nostra. No és fàcil treure al carrer una revista cada 15 dies. Es necessita treball i constància de tot l’equip que en forma part. Felicitats per aquests 15 anys!!! i per molts mes!

 2,181 visualitzacions totals,  1 vistes d’avui