Remei Costa

Joan Albert era alcalde de Ventalló des del 2011 fins que, el 2018 en un ple extraordinari de renuncia, va cedir la vara de l’Ajuntament a Remei Costa, que anava de quatre a la llista motiu pel qual abans de ser nomenada alcaldessa varen haver de renunciar a ser-ho els números 2 i el 3 els quals amb la seva renuncia varen donar l’alcaldia de Ventalló a Remei Costa que va a pasar a ser la primera alcaldessa a la història de la vila. Remei Costa és nascuda a l’Armentera, i resideix a Ventalló des del 1998, on té cura d’una explotació de fruita dolça. A les darreres eleccions municipals del 2019 va renovar l’alcaldia.

Per la seva banda, la nova alcaldessa va fer notar que era la primera dona que exercia quest càrrec a Ventalló en la història i va remarcar que era un honor ser alcaldessa, càrrec que assumia amb sentit de la

Quina transformació ha sofert Ventalló en els darrers 15 anys?

Ventalló els darrers 15 anys no ha sofert gaire transformacions, però si que demogràficament s’ha detectat una afluència de gent de ciutat als nostres veïnats, i això ens ha dut a la reactivació de la nostra escola i a fer evidents els problemes d’espai i instal·lacions que venim sofrint des de fa uns anys. Cal lluitar en matèria de medi ambient i residus a nostre entorn per evitar que les transformacions que es generin siguin en detriment en la nostra qualitat de vida.

Quins creu que son els millors fets positius per al poble que s’han dut a terme en els darrers anys?

Com ja apunto a la resposta de la pregunta anterior, si el municipi de Ventalló és atractiu perquè famílies joves s’hi estableixin, això es un indicador que estem bé i que ens cal seguir en millores en ajudar aquestes famílies a dur a terme el seu dia a dia i que puguin conciliar la vida laboral amb la familiar. Així aconseguirem tenir un municipi viu.

I els negatius, si és que creu que n’hi ha hagut algun?

Els negatius sempre han estat la falta de serveis i infraestructures, ja perquè l’administració autonòmica no hi ha invertit o les empreses que hi ha, tampoc els ha resultat interessant fer-ho. Parlo de l’escola, que tot i les reiterades promeses i compromisos que des de l’any 2010 havien signat el Departament i l’Ajuntament, mai s’han fet efectives i ens trobem ara, en una situació crítica respecte l’espai i les instal·lacions. Fet que la Covid19 ha posat una vegada més de manifest. L’altre tema, que sembla que hem trobat una solució, a través de l’empresa Goufone, que ens instal·larà fibra òptica a tot el municipi per tal de donar bon servei a totes les famílies que necessitin la xarxa per treballar des de casa i en les seves empreses.

Com veu el futur de Ventalló per als propers anys?

M’agradaria que en el municipi de Ventalló, esconstituís un teixit social important, aquest teixit l’hem anat perdent amb el pas dels anys i m’agradaria des de l’Ajuntament poder construir un poble amb gent que col·labori en totes les propostes socials, tan a nivell de joventut com de la gent gran. I per descomptat que els serveis i les infraestructures que ens han de dotar d’eines per poder construir tot això estiguin a l’abast de tots els nostres veïns.

Quin projecte li ha fet més il·lusió poder portar a terme?

Des de l’ajuntament de Ventalló, donem prioritat absoluta a totes necessitats que provinguin de l’escola o llar d’infants, així com els que tinguin a veure amb el tema de contaminació i residus. També cal estar pendents de les necessitats de la nostra gent gran. Per a nosaltres seria molt important, que ensenyament assumís el seus compromisos passats i ens construís l’escola que en seu moment no tan sols va prometre sinó que va aprovar la seva construcció. El treball continuo en aquest sentit és la prioritat absoluta d’aquest consistori, però sens dubte no ens volem posar cap sostre, el treball incansable davant de qualsevol projecte que entenguem sigui bo pel nostre municipi és el compromís principal del nostre govern en aquesta legislatura.

Què li faria estar orgullosa del seu mandat?

El que més m’agradaria és que un cop hagués finalitzat la meva tasca en front de l’alcaldia, es pogués dir que vam treballar sempre a favor i pel bé de Ventalló i la gent que hi viu.

Coneix la RevistaCRAE? Qué li sembla?

Sí, coneixem bé la Revista. Tot sovint hi col·laborem, i en actes de celebració en motiu de la fira de l’oli i les festes majors, així com la festa de la gent gran ens venen a visitar i a extreure material gràfic per poder-lo publicar. He de dir que en general a la gent li agrada molt veure les fotos i sortir-hi en elles, així com veure als pobles veïns i la gent que molt sovint es coneguda per tots. Al poble molta gent demana la revista per poder llegir-la i informar-se del que passa a la comarca.

 2,240 visualitzacions totals,  2 vistes d’avui